Status prawny

Status Prawny Komendy Powiatowej Policji w Grajewie reguluje:

  1. Ustawa z dnia 14 października 2011 roku o Policji (tekst jednolity)
  2. Zarządzenie Nr 38 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
  3. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  4. Regulamin KPP w Grajewie z dnia 8 listopada 2011 roku ze zmianami.

Metryczka

Data publikacji 14.10.2008
Data modyfikacji 05.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Szmigiel
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Szklarzewski Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Szmigiel
do góry