Język migowy - Komenda Powiatowa Policji w Grajewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Język migowy

Język migowy

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) w celu załatwienia sprawy w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie, kontaktując się za pomocą:

    SMS: +48 606 465 713 oficer dyżurny KPP (wezwanie pomocy za pomocą wiadomości tekstowej sms)
    faks: +47 7184 215
    e-mail : dyzurny.kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl

podając datę oraz godzinę wizyty w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Po otrzymaniu zgłoszenia Komenda Powiatowa Policji w Grajewie zapewni pomoc tłumacza języka migowego lub pomoc funkcjonariuszy posługujących się językiem migowym, w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

Metryczka

Data publikacji : 13.03.2017
Data modyfikacji : 08.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Szmigiel Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Szmigiel
do góry