Komenda Powiatowa Policji w Grajewie - KONTAKT - Komenda Powiatowa Policji w Grajewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie

Kontakt  Telefoniczny:   
Nr alarmowy:    997 lub 112      

Oficer dyżurny KPP:  47 71 842 12
Fax:    47 71 842 15     
 
 
Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie tel: 47 71 842 11
*  E-mail: komendant.kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl,
                  kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl
 
*  Listownie na adres:   
 Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
 19-200 Grajewo
 ul. Wojska Polskiego 74A

 

* Osobiście:
Komendant Powiatowy Policji w Grajewie lub I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie
przyjmują interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:00 do 17:00


KONTAKT DO WYDZIAŁÓW KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRAJEWIE
 - Wydział Prewencji                                       (sekretariat)             47 71 842 38
 - Wydział Ruchu Drogowego                       (sekretariat)               47 71 842 76
 - Wydział Kryminalny                                     (sekretariat)             47 71 842 06
 - Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia                                           47 71 842 18
 

 

Niesłyszący i niedosłyszący  petenci  Komendy Powiatowej Policji w Grajewie  oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać również z możliwości kontaktu:

1.    wyślij e-maila na adres: dyzurny.kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl

2.    wyślij fax na numer: 74  71 842 15;

3.    wyślij SMS na numer: 606 465 713 (wiadomość zacznij od słów: „jestem osobą niesłyszącą, a następnie podaj imię i nazwisko oraz adres gdzie obecnie jesteś, a także swój numer telefonu do kontaktu). Podanie danych jest niezbędne do podjęcia działań.

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Metryczka

Data publikacji : 21.03.2018
Data modyfikacji : 15.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Szklarzewski Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Szmigiel
do góry