Ochrona Danych Osobowych - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Komenda Powiatowa Policji w Grajewie

Biuletyn Informacji Publicznej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie jest Komendant Powiatowy Policji w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 74a, 19-200 Grajewo;
  2. inspektorem ochrony danych (IOD) w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie jest Katarzyna Jobda - Tołkacz, tel. kontaktowy: /86/ 474-18-04, e-mail: iod.kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl;
  3. dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie przetwarzane są zgodnie art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  4. odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
  5. dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
  6. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie;
  7. każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
  9. każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  10. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Metryczka

Data publikacji 09.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Szmigiel Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia
do góry