Dług publiczny

Data publikacji 14.10.2008

Nieuregulowane zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2008r.

 Wg danych na dzień 30.06.2008r. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Data publikacji 14.10.2008

Rejestr zmian
Autor : Tomasz Grzegorczuk
Opublikowane przez Tomasz Grzegorczuk
KWP w Białymstoku
Statystyka strony: 3656 wizyt
do góry